Zasady reklamacji

Przy odbiorze zamówienia, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy i jakościowy towaru natychmiast po jego doręczeniu, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty doręczenia.

Przedsiębiorstwo M&M Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem za wady dostarczonego towaru, pod warunkiem złożenia przez Klienta reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej dostarczonego towaru.

W związku z powyższym, ostateczny termin złożenia reklamacji towaru upływa po 28 dniach od jego doręczenia.

Aby złożyć reklamację, przejdź do zakładki Twoje konto w lewym górnym rogu strony a następnie wypełnij formularz reklamacyjny dostępny w sekcji "Reklamacje towarów". Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się termin wpłynięcia informacji o niezgodności do Operatora.

Operator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej potwierdzenia. Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, za poprawnie złożoną reklamację uznaje się reklamację zawierającą opis niezgodności oraz roszczenia Klienta. Brak którejś z tych informacji skutkuje nieskutecznością reklamacji. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, Operator zastrzega sobie w związku z tym prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych informacji przed potwierdzeniem reklamacji, co wydłużyć może czas na rozpatrzenie reklamacji o czas niezbędny na uzyskanie od Klienta kompletu informacji. Niezależnie od tego, termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu jej potwierdzenia zostanie zachowany.

Operator sklepu jest dystrybutorem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W momencie wystĄpienia dalszej odsprzedaży towaru przez Klienta do osoby będącej Konsumentem, Klient zobowiązany jest wypełnić i podbić kartę gwarancyjną produktu, jeśli produkt był z takową dostarczony.

Zwracamy uwagę, że prawo do reklamacji towaru przez ostatecznego Klienta będącego Konsumentem jest jednostopniowe. Z momentem odsprzedaży Towaru, obowiązek reklamacyjny (jak i obowiązki wynikające z rękojmi) względem klienta końcowego przechodzi na Klienta hurtowni Galeria Łucznik B2B, a wszelkie reklamacje towarów zgłoszone do Klienta hurtowni Galeria Łucznik B2B przez jego Klienta, do którego nastąpiła odsprzedaż zakupionych w hurtowni towarów, rozpatrywane muszą być przez Klienta hurtowni Galeria Łucznik B2B w oparciu o obowiązujące zapisy prawa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel